Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Štartuje 14. ročník Programu obnovy dediny

Štartuje 14. ročník Programu obnovy dediny

14. 10. 2010, Enviroportal
Štartuje 14. ročník Programu obnovy dediny

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR schválilo výzvu na predkladanie žiadostí obcí a mikroregiónov z Programu obnovy dediny (POD) financovaného z Environmentálneho fondu.

Podať žiadosť o dotáciu je možné do 31. októbra t.r. Elektronické formuláre, kontakty na poradcov, návod ako postupovať pri vyplňovaní formulára a usmernenie nájdu záujemcovia na internetovej stránke Programu obnovy dediny.

Program vedie obyvateľov k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávali prírodné a kultúrne hodnoty vidieckej krajiny a rozvíjali environmentálne vhodné hospodárske aktivity s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. Dôležitým aspektom programu je spoluúčasť obyvateľov a spolupráca odborníkov smerovaná k zachovaniu kultúrnej kontinuity, tradícií a charakteristického vzhľadu vidieckych sídiel a krajiny.

Počas 13 rokov využívania dotačného systému POD sa do neho zapojilo spolu 2 293 obcí a 240 mikroregionálnych združení obcí. Spolu to predstavuje 78 % všetkých obcí SR, čo svedčí o mimoriadnej obľube tohto dotačného mechanizmu. Za toto obdobie bolo podaných celkom 10 672 žiadostí, pričom bolo podporených 2 526 projektov v sumárnej výške takmer 6,76 mil. € (204 mil. Sk). Priemerná výška dotácie činila 2 676 € (80 617 Sk). Vzhľadom k obmedzeným finančným prostriedkom mohlo byť podporených každoročne v priemere iba 23,7 percent všetkých požiadaviek.

Viac informácií: Program obnovy dediny

Zastávka v Pohorelej, okres Brezno
 Zastávka v Pohorelej, okres Brezno 
Anjel vo Velušovciach, okres Topoľčany
 Anjel vo Velušovciach, okres Topoľčany 

Komentáre: Štartuje 14. ročník Programu obnovy dediny

Ešte nebol pridaný žiadny komentár