Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Možnosti využitia poľnohospodárskej biomasy

Možnosti využitia poľnohospodárskej biomasy

17. 01. 2011, Enviroportal
Možnosti využitia poľnohospodárskej biomasy

Prírodné zdroje tvoria základný predpoklad ľudskej existencie. Limity neobnoviteľných prírodných zdrojov nútia spoločnosť zmeniť doterajší prístup k ich využívaniu a hľadať nové možnosti a zdroje surovín a energie. Jednou z nich je aj využívanie biomasy, ktorá pokrýva asi 4 % z celkovej energetickej spotreby EÚ, pričom podiel obnoviteľných energetických zdrojov by sa mal do roku 2020 zvýšiť na 20 %. Problematikou poľnohospodárskej biomasy sa zaoberajú dve publikácie, ktoré boli spracované a vydané v rámci projektu Analýza materiálových tokov v manažmente prírodných zdrojov so zameraním na využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely (APVV - 0174 - 07).

Prvou z nich je monografia Poľnohospodárska biomasa - obnoviteľný prírodný zdroj, ktorá sa okrem iného zaoberá metódou sledovania materiálových tokov na celoekonomickej úrovni, vývojom vybraných indikátorov materiálových tokov v Slovenskej republike, aspektmi využívania poľnohospodárskej biomasy, rozdelením biomasy podľa európskych štandardov, produkciou rastlinnej a živočíšnej biomasy, vplyvmi využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely na životné prostredie. Monografia zároveň zhrňuje výsledky projektu APVV - 0174 - 07.

Autorský kolektív, vedený Ľubomírom Gondom, bol cielene zostavený z odborníkov z inštitúcií pôsobiacich v oblasti životného prostredia a univerzít, ktorí vo sfére obnoviteľných prírodných zdrojov dosahujú významné výsledky, a to na území Slovenskej a Českej republiky.

Metodika výpočtu množstva poľnohospodárskej biomasy, ktorej autorkou je Radoslava Kanianska, vytvára nástroj pre tých, ktorých zaujíma potenciál poľnohospodárskej biomasy v určitom území, ako aj pre tých, ktorí hľadajú rezervy v súčasnom využívaní poľnohospodárskej biomasy a uvažujú nad alternatívami jej využitia v budúcnosti. Publikácia sumarizuje spôsoby výpočtov a koeficienty, ktoré sú potrebné pre stanovenie približného množstva poľnohospodárskej biomasy.

V prípade záujmu si môžete publikácie objednať na adrese:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum rozvoja environmentalistiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/4374 131
E-mail: c-cre@sazp.sk
Kontaktná osoba: Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Komentáre: Možnosti využitia poľnohospodárskej biomasy

Ešte nebol pridaný žiadny komentár