Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Envirofilm 2011 v znamení lesov a mokradí

Envirofilm 2011 v znamení lesov a mokradí

23. 03. 2011, Enviroportal
Envirofilm 2011 v znamení lesov a mokradí

XVII. Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2011, ktorý sa uskutoční 16. - 21. mája 2011, sa bude niesť v znamení Medzinárodného roka lesov a 40. výročia Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971). Aj tento rok sa bude konať pod patronátom európskeho komisára pre životné prostredia Janeza Potočnika a uskutoční sa v piatich festivalových mestách - Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina.


Filmári z 32 krajín a štyroch svetadielov (Európa, Ázia, Amerika, Austrália) poslali tento rok do súťaže 154 filmov. Najviac filmov je od nemeckých autorov - 39, nasleduje Slovensko (33 filmov) a Česká republika (14 filmov), teda tradične tri najpočetnejšie zastúpené krajiny. Ďalej sa do súťaže filmov prihlásili: Rusko, Taliansko, Japonsko, Irán, Španielsko, Čína, USA, Holandsko, Francúzsko, Austrália, Srbsko, Maďarsko, Poľsko, Arménsko, Grécko, Portugalsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, India, Belgicko, Turecko, Chorvátsko, Macedónsko, Veľká Británia, Nórsko, Island, Kanada a po prvý raz aj Kórea. Najsilnejšia, čo do počtu prihlásených filmov, je opäť kategória B - dokumentárne filmy.

Výberová komisia, ktorá zasadala 24. - 27. februára 2011 v Banskej Bystrici v zložení Kateřina Javorská, František Palonder a Ivan Kršiak, vybrala 43 filmov (zo 16 krajín), ktoré bude hodnotiť medzinárodná festivalová porota, ako aj detská porota. Medzi vybranými filmami dominujú filmy nemeckých autorov (11). Slovensko má v súťaži 9 a Česká republika 8 filmov. O prestížne festivalové ceny budú ďalej bojovať filmári z Ruska, Švajčiarska, Holandska, USA, Francúzska, Japonska, Austrálie, Grécka, Talianska, Iránu, Poľska, Nórska, Arménska. V kategórii A (spravodajské a publicistické programy, magazíny a filmy) bude súťažiť 7 filmov, v kategórii B (dokumentárne filmy) je to 17 filmov, v kategórii C (vzdelávacie a náučné videoprogramy a filmy) 8 filmov, v kategórii D (voľná tvorba a filmy pre deti a mládež) 5 filmov. Porota bude hodnotiť aj 4 vybrané amatérske filmy. Detská porota bude vyberať z piatich filmov.

Medzinárodná festivalová porota zasadne 14. - 17. apríla 2011 v Banskej Bystrici. Jej členmi sú Kateřina Javorská (SR), Ferenc Varga (Maďarsko), Miroslav Kačor (ČR), Andrzej Fidyk (Poľsko) a František Palonder (SR).

Festival Envirofilm 2011, tak ako každoročne, aj tento rok ponúkne svojim priaznivcom prehliadky súťažných filmov, ako aj bohatý sprievodný program. A to vo všetkých piatich festivalových mestách - Banskej Bystrici, Zvolene, Banskej Štiavnici, Kremnici a Krupine.

Okrem už tradičných podujatí, akými sú detská výtvarná súťaž Zelený svet (16. ročník), pokus o slovenský rekord v zbere druhotných surovín, nesúťažné prehliadky filmov z archívu SFÚ, súťaže a ďalšie podujatia pre deti a mládež - vrátane premietania filmov, či obľúbených stretnutí s filmármi Pavlom Barabášom či Steve Lichtagom, organizátori pripravujú napríklad aj prezentáciu slovenských dokumentov, ktoré vznikli v STV v rámci Zmluvy so štátom a besedu s ich autormi. Nebudú chýbať zaujímavé výstavy a besedy a filmári opäť potešia svojou návštevou choré deti v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

V Banskej Štiavnici sa v rámci Envirofilmu 2011 okrem iného uskutoční aj Festival kumštu, remesla a zábavy a exkurzia na Kysihýbel, v Krupine napríklad vyčistia mesto od plastových fliaš, deti z nich vyrobia umelecké diela a vystavia na námestí a zaujímavý program pripravujú aj ďalšie festivalové mestá.

ENVIROFILM je medzinárodný festival filmov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Jeho cieľom je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle tvorbu filmov zameraných na ochranu prírody a životného prostredia, rozširovať poznanie ľudí a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto problematiky, ako aj napomáhať výchove k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Hlavným odborným a organizačným garantom ENVIROFILM-u je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Hlavným organizátorom festivalu je Slovenská agentúra životného prostredia. Envirofilm je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE International.

Pripravila: Anna Gudzová

Viac informácií: www.envirofilm.sk

Komentáre: Envirofilm 2011 v znamení lesov a mokradí

Ešte nebol pridaný žiadny komentár