Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Energetické využívanie biomasy a bioplynu

Energetické využívanie biomasy a bioplynu

18. 10. 2005, Enviroportal
Energetické využívanie biomasy a bioplynu

Biomasa je v SR jedným z kľúčových zdrojov obnoviteľných energií a je jej venovaná najväčšia pozornosť aj v oblasti výskumu a vývoja. Po vstupe Slovenska do EU je kladený väčší dôraz
aj na energetické a ekologické aspekty
vo výrobných procesoch, predovšetkým v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

V posledných rokoch v menších nemeckých mestách vyrastajú kotolne na biomasu. V uplynulom roku došlo aj v prípade poľnohospodárskych podnikov k vysokému rastu novovznikajúcich bioplynových staníc s rôznymi kapacitami. Výbornou príležitosťou pre výmenu skúseností ponúka seminár, ktorý organizuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora dňa 8. novembra 2005 v priestoroch Hotela KASKÁDY v Sliači pri Zvolene. Seminár je pripravovaný za podpory BMWA (Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit - Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a prácu).

Cieľ seminára:
výmena informácií a skúsenosti medzi účastníkmi zo Slovenska a Nemecka a nadviazanie spolupráce pri príprave a realizácii konkrétnych projektov.

Účastníci seminára:
Seminár je určený nielen pre zástupcov poľnohospodárskych podnikov, závodov na spracovanie papiera a dreva, zástupcov agrárnych komôr, ale predovšetkým pre zástupcov miest a obcí, pracovníkov samosprávnych krajov, projektantov a mnohých dalších.

Zaujímajú Vás odpovede na otázky:

 • Kedy je proces optimálny?
 • Aké kombinácie vstupných surovín
  sú najvhodnejšie?
 • Ako a čím zvýšiť efektivitu prevádzky?
 • Kedy sa vyplatí stavba kotolne na biomasu?
 • Kedy se vyplatí stavba bioplynovej stanice?

Program seminára:

8.30 - 9.00
Registrácia účastníkov
9.00 - 13.00
Situácia v Nemecku a na Slovensku

Moderuje : Dr. Dieter Kreikenbaum, riaditeľ sekcie Energetická politika, DIHK

 • Otvorenie seminára - úvodné slovo
  Michael Kern
  Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)
 • Obnoviteľné energie v Nemecku: Inovácia-spoľahlivosť dodávky-ochrana klímy
  Michael Herr
  Deutsche Energie-Agentur(dena)
 • Energetické využitie pevnej biomasy - súčasný stav techniky, ekonomiky a príklady použitia
  Christian Leuchtweis
  Centrales-Agrar-Rohstoff-Marketing-und Entwicklungs-Netzwerk (C.A.R.M.E.N . e.V.)
 • Programové / grantové financovanie projektov zameraných na energetické využívanie biomasy
  Kvetoslava Šoltésová
  generálna riaditeľka, Slovenská energetická agentúra
 • Obnoviteľné zdroje energií z biomasy - potenciál pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka
  Doc. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
  Technická univerzita vo Zvolene
 • Bioplynové stanice v Nemecku - technológie,zariadenia, rámcové podmienky a ekonomický význam
  Robert Wagner
  centrales-Agrar-Rohstoff Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk (C.A.R.M.E.N. e.V.)
 • Výroba a možnosti využitia bioplynuv poľnohospodárskom sektore Slovenska
  Doc. Ing. Ján Gaduš, Ph. D.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Praktické skúsenosti s drevnými peletami na Slovensku
  RNDr. Ladislav Židek
  združenie BIOMASA
13.00 - 14.00
Prestávka na obed
14.00 - 16.30
Príklady z praxe v Nemecku
 • Konkrétne príklady použitia rôznych technológií a zariadení pri výstavbe kotolní na biomasu s rôznymi kapacitami, pracujúcimi s rôznymi druhmi vstupných surovín. Konkrétne príklady výroby a využitia bionafty. Príklady výroby a využitia bioplynu

V programe bude dostatočný priestor pre diskusiu.

Pozvánka str.1 [pdf]

Pozvánka str.2 [pdf]

Komentáre: Energetické využívanie biomasy a bioplynu

Ešte nebol pridaný žiadny komentár