Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » SHMÚ buduje odborné kapacity pre aktivity v oblasti zmeny klímy

SHMÚ buduje odborné kapacity pre aktivity v oblasti zmeny klímy

16. 08. 2011, MŽP SR
SHMÚ buduje odborné kapacity pre aktivity v oblasti zmeny klímy

Projekt s názvom Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácie v Keni dnes v Bratislave predstavila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Finančné zdroje na projekt v hodnote viac ako 104 500 € vyčlenilo MŽP SR. Ministerstvo aktívne sleduje priebeh plnenia cieľov projektu a zároveň prispieva aj odborným poradenstvom. Trvanie projektu je 12 mesiacov.

Cieľom projektu je spolupráca pri budovaní a rozvoji odborných kapacít, ktoré by mali rozvojovým krajinám umožniť aktívnejšiu a trvalú účasť na riešení globálneho environmentálneho cieľa v oblasti zmeny klímy. Spolupráca v tejto oblasti sa orientuje na prípravu národných komunikácií o zmene klímy, návrh nízkoemisných rozvojových stratégií, národných plánov v oblasti adaptácie, rozvoj systémov monitorovania, reportovania a overovania realizovaných opatrení.

Návštevou kenského expertného tímu v dňoch 15. - 20. augusta 2011 na Slovensku sa začína pracovná fáza projektu. Poverený generálny riaditeľ SHMÚ Pavol Najedlík: "Naša pomoc Keni spočíva v odovzdaní odborných skúseností so spôsobom tvorby národných správ o zmene klímy spolu s hodnotením zraniteľnosti na klimatické zmeny. S odborníkmi z Kene vypracujeme technickú správu, v ktorej sa zameriame na najzraniteľnejšie sektory v krajine, najmä poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tento dokument bude slúžiť ako podklad pre adaptáciu a identifikáciu existujúcich a chýbajúcich kapacít potrebných pre tvorbu národnej správy Kene o zmene klímy."

Projekt začal ešte v decembri 2010 a potrvá do decembra tohto roku. Realizuje ho SHMÚ prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Je súčasťou plnenia dobrovoľného záväzku Slovenskej republiky ku tzv. fast start mechanizmu na podporu mitigácie a adaptácie v rozvojových krajinách, ku ktorému sme sa zaviazali v decembri 2009.

MŽP SR
MŽP SR

Komentáre: SHMÚ buduje odborné kapacity pre aktivity v oblasti zmeny klímy

Ešte nebol pridaný žiadny komentár