Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » ŠIŠKA - Veľtrh environmentálnych výučbových programov

ŠIŠKA - Veľtrh environmentálnych výučbových programov

19. 09. 2011, Enviroportal
ŠIŠKA - Veľtrh environmentálnych výučbových programov

Šiška je symbolom príchodu jesene, ukončenia letných prázdnin, ale aj začiatku školského roka a s ním spojených školských povinností. Veľtrh environmentálnych výučbových programov, s rovnomenným názvom, sa každoročne koná na jeseň a jeho cieľom i úlohou je prinášať nové nápady, dúfajúc, že podobne ako semienka zo šišky, i tieto padnú na úrodnú školskú či mimoškolskú pôdu a nájdu tam environmentálne priaznivé prostredie, v ktorom môžu rásť, meniť a ovplyvňovať svoje okolie.

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania pripravila XIV. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. až 15. októbra 2011 v areáli Kúpeľov Sliač.

Každoročne sa na tomto podujatí stretávajú ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. V rámci veľtrhu sa uskutoční odovzdávanie cien v súťažiach, organizovaných realizovaných SAŽP (Hodina s Ekostopou, Oči na stopkách, ProEnviro, odovzdávanie Certifikátov ekologická stopa).

Tradičnou súčasťou veľtrhu je burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok. Veľtrh poskytuje priestor na prezentáciu nápadov, skúseností, projektov a publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

XIV. ročník veľtrhu je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000).

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 30. septembra 2011 na adresu:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
E-mail: lucia.savoltova@sazp.sk, andrej.svec@sazp.sk
Tel: 048/43 74 182, Fax: 048/41 52 890

Stiahnite si: Prihláška

Komentáre: ŠIŠKA - Veľtrh environmentálnych výučbových programov

Ešte nebol pridaný žiadny komentár