Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » MŽP SR: Konferencia ministrov životného prostredia

MŽP SR: Konferencia ministrov životného prostredia

19. 09. 2011, MŽP SR
MŽP SR: Konferencia ministrov životného prostredia

Integrácia životného prostredia do ekonomického rozvoja, ale aj udržateľný manažment vôd a vodných ekosystémov - toto sú hlavné témy tohoročnej najvýznamnejšej environmentálnej ministerskej konferencie v paneurópskom priestore. Konferenciu ministrov životného prostredia v rámci procesu Životné prostredie pre Európu (EfE) organizuje Európska hospodárska komisia (EHK OSN) v spolupráci s Kazašskou republikou. Jej súčasťou je každé 3 až 4 roky hodnotenie výsledkov a aktuálnych výziev členských štátov EHK OSN v oblasti životného prostredia. V poradí už 7. ministerská konferencia sa začína v stredu 21. 9. 2011 v Astane, potrvá do piatka 23. 9. 2011. Minister životného prostredia SR József Nagy povedie delegáciu, ktorá bude na konferencii zastupovať Slovensko.

Udržateľný manažment vôd a vodných ekosystémov, udržateľný manažment vôd a zelená ekonomika a integrácia životného prostredia do ekonomického rozvoja, tieto tematické segmenty budú organizované paralelne s témami konferencie ministrov. Paralelné tematické okrúhle stoly budú s interaktívnou diskusiou ministrov, zástupcov medzivládnych a mimovládnych organizácií či súkromného sektora. Každému okrúhlemu stolu bude predchádzať plenárne zasadnutie na danú tému.

Posilniť spoluprácu a fungovanie partnerstva pri implementácii zeleného rastu medzi Európou, Tichomorím a Áziou, by mal Program partnerstva zeleného mostu - Green Bridge Partnership Program, ktorý bude účastníkom konferencie odprezentovaný. Konkrétny návrh aktivít zameraných na zlepšenie stavu vôd a vodných ekosystémov prostredníctvom udržateľného manažmentu - Astana Water Action bude významným materiálom, ktorý by konferencia ministrov životného prostredia mala priniesť. Jej hlavným výstupom však bude podpis deklarácie ministrov životného prostredia v piatok, 23. septembra.

Proces Životné prostredie pre Európu (EfE), ktorého zakladateľom bol minister životného prostredia ČSFR Josef Vavroušek priniesol celému regiónu EHK OSN významný pokrok, napr. vznik 5 medzinárodných environmentálnych dohovorov a príslušných protokolov. Ako jediný vytvára širokú platformu, na ktorej sa stretávajú nielen zástupcovia členských štátov EHK OSN, ale aj medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií, regionálnych environmentálnych centier, mimovládnych organizácií a súkromného sektora. Tento rok si účastníci ministerskej konferencie pripomenú už 20 rokov existencie procesu EfE. V súčasnosti sa proces orientuje na štáty juhovýchodnej Európy, východnej Európy, Kaukazu a strednej Ázie.

MŽP SR
MŽP SR

Komentáre: MŽP SR: Konferencia ministrov životného prostredia

Ešte nebol pridaný žiadny komentár