Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » IT konferencia určená múzeám

IT konferencia určená múzeám

20. 10. 2011, MŽP SR
IT konferencia určená múzeám

Využitie informačných kioskov, zvukových sprievodcov, digitálnych zbierkových predmetov, ako aj virtuálnych foriem prezentácie v múzejnej komunikácii s návštevníkmi. To boli hlavné témy konferencie na tému Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Téma bola aktuálna pre súčasné obdobie, kedy sa múzeá pripravujú na digitalizáciu zbierkových predmetov v projekte Digitálne múzeum. Zaujímavou sa ukazuje spolupráca s vysokými školami, kde sa v rámci vývoja technológií a ich uplatnenia v praxi môže vytvoriť obojstranne výhodná spolupráca.

Podujatie sa uskutočnilo v uplynulých dňoch v Banskej Štiavnici. Organizátormi boli rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské Banské múzeum spoločne so Zväzom múzeí na Slovensku a Slovenským technickým múzeom v Košiciach s finančnou podporu Ministerstva kultúry SR. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 70 odborníkov z 25 múzeí, Slovenskej národnej galérie, občianskych združení a škôl.

Na konferencii odzneli príspevky ako optimálne využívať informačno-komunikačné technológie, ale aj konkrétne inovatívne spôsoby a možnosti využitia moderných trendov pri tvorbe prezentácií či marketingových aktivitách. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s novými technológiami, o ktorých informovali prevádzkovatelia a dodávatelia týchto technických výdobytkov. Ďalší z tematických celkov bol zameraný na prevádzkovanie webových prezentácií súvisiacich s kultúrnym dedičstvom, kde môžu múzeá propagovať svoje aktivity.

MŽP SR
MŽP SR

Komentáre: IT konferencia určená múzeám

Ešte nebol pridaný žiadny komentár