Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Výmena poznatkov medzi vodohospodármi Vyšehradskej štvorky

Výmena poznatkov medzi vodohospodármi Vyšehradskej štvorky

21. 10. 2011, TASR
Výmena poznatkov medzi vodohospodármi Vyšehradskej štvorky

Bratislava 20. októbra (TASR) Na výmenu informácií, skúseností či odborných článkov medzi krajinami Vyšehradskej štvorky, bude slúžiť nová doména www.watermagazines.com, na vývoji ktorej sa v týchto dňoch pracuje. Riešiteľom projektu je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v spolupráci s ďalšími subjektmi.

Vytvorenie internetovej stránky je prvou fázou projektu Medzinárodného vyšehradského fondu s názvom Water Managers Articles Exchange. Medzinárodný komunikačný portál by mal byť vytvorený do konca roka 2011. Informácie ako napr. výsledky monitoringu rozborov pitnej vody - určené aj pre laickú verejnosť by sa mali na portáli objaviť v ďalšej fáze projektu.

Nová internetová stránka bude aktívnou komunikačnou platformou. Vodohospodárskym odborníkom krajín V4 ponúkne výber najzaujímavejších článkov z oblasti vodného hospodárstva, informácie o najnovších vodohospodárskych trendoch, ale aj priestor na odborné diskusie. Na riešení projektu spolupracuje Výskumný ústav vodného hospodárstva s redakciami vodohospodárskych časopisov Slovenska (Vodohospodársky spravodajca), Česka (Vodní hospodářství), Maďarska (Vizmű Panorama) a Poľska (Gospodarka Wodna).

VÚVH je príspevkovou organizáciou a vedeckovýskumnou základňou Ministerstva životného prostredia SR pre oblasť vôd. Je jediným subjektom na Slovensku, ktorý od roku 1951 komplexne zabezpečuje vodohospodársky výskum a ako inštitúcia disponuje najväčším množstvom informácií o vode v SR.


TASR
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Komentáre: Výmena poznatkov medzi vodohospodármi Vyšehradskej štvorky

Ešte nebol pridaný žiadny komentár