Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

27. 01. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie nadväzuje na vládou schválenú " Koncepciu využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely".

Tá bola schválená uznesením č. 1149/2004. Predložením materiálu sa plní úloha B.1. uznesenia. Analýza bola spracovaná spoločne s MH SR a MŽP SR.

Rezort pôdohospodárstva zbilancoval možnosti využívania biomasy a konštatoval, že jej energetický potenciál predstavuje teoreticky asi 15 % všetkých primárnych energetických zdrojov SR. V predkladanom materiáli konkretizuje a navrhuje legislatívne a ekonomické zmeny, ktoré pomôžu naplniť zámery vlády SR.

Využívanie pôdohospodárskej biomasy na energetické účely môže vyvolať v spoločnosti niektoré prínosy:

  • z hľadiska ochrany životného prostredia je to zníženie emisií plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt
  • energetické ako je čiastočná náhrada primárnych energetických zdrojov pri výrobe elektriny a tepla, zabezpečenie určitej energetickej bezpečnosti štátu, zníženie závislosti od dovozu
  • ekonomické prínosy využívania biomasy budú jednak pre producentov biomasy a jednak pre konečného spotrebiteľa nižšími cenami tepla a v neposlednom rade s nížením závislostí štátu na dovoze energetických nosičov.

Výhodou pôdohospodárskej biomasy je aj to, že jej výskyt a produkcia v určitom množstve je pravidelná, rovnomerne rozložená po celom území SR a nezávislá od vonkajších ekonomických vplyvov.

Po zohľadnení všetkých alternatív výskytu a produkcie pôdohospodárskej biomasy je teoreticky určený jej celkový energetický potenciál na 120,3 PJ.

Časť z tejto biomasy bude spotrebovaná na výrobu energie v rezorte pôdohospodárstva a časť bude ponúknutá na trh s biomasou vo forme paliva alebo energie. Na realizáciu týchto zámerov je spracovaný program využívania biomasy do roku 2013.

Realizácia navrhovaného programu bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie zamestnanosti, rovnomerne rozmiestnenej po celom území SR. Taktiež bude mať pozitívny vplyv na rozvoj vidieka.Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: do 8. 2. 2006Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Súvisiace odkazy:

Komentáre: Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

Ešte nebol pridaný žiadny komentár