Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Detektív v prírode

Detektív v prírode

01. 03. 2006, Enviroportal
Detektív v prírode

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) koncom minulého roka vydala dlho očakávaný CD-rom Detektív v prírode, ktorý predstavuje ďalší invenčný prínos tejto inštitúcie do rozvoja environmentálnej výchovy na Slovensku.

Detektív v prírode je jedinečnou odbornou encyklopédiou, ktorá poskytuje informácie na nepriame určovanie pôvodcov zmien v prostredí alebo priamo na organizmoch v podmienkach strednej Európy. Na príprave tejto elektronickej publikácie sa na odborných textoch podieľalo deväť autorov, na technickej stránke jedenásť spolupracovníkov. Pozostáva z dvoch dielov.

Prvý diel je zameraný na rôzne stopy, ktoré možno nájsť v prostredí. Pri jeho zostavovaní sa čerpalo z vyše 350 informačných zdrojov. Špeciálne určovacie kľúče sú zamerané na odtlačky nôh a iných častí tela živočíchov (75), svetelné a zvukové signály živočíchov (140) a stavby živočíchov (500). V zátvorkách je uvedený počet spracovaných druhov.

Základom je ilustrovaný terminologický slovník, ktorý obsahuje viac ako 2 900 hesiel prevažne z ekológie. Súčasťou slovníka sú doplnkové kľúče na určovanie hornín (46), geomorfologických tvarov (40), pôd a ich porúch (28), ekosystémov v krajine (15),vajec obojživelníkov, plazov a vtákov (243). Niektoré kľúče sú spracované po prvýkrát alebo obsahom a rozsahom doplňujú ďalšie už existujúce. Niekoľko určovacích kľúčov spracovaných v zahraničí teraz vychádza prvý raz v slovenskom jazyku. Ide o výnimočný pokus sústrediť veľké množstvo informačných zdrojov do jedného produktu, a preto privítame vaše pripomienky a doplnky, ktoré prispejú k skvalitneniu a doplneniu ďalších vydaní tohto diela.

Detektív v prírode je určený každému, kto sa zaujíma o prírodu, v dobrodružnom odhaľovaní spoznáva krásu a rozmanitosť prírody a súčasne aj jej premeny v čase. Detektíva v prírode určite privítajú pracovníci odborných organizácií, pre ktorých sa môže stať doplnkovým zdrojom informácií pri inventarizácii a monitoringu vybraných druhov v rámci prieskumu určitého územia. Ďalej je určený všetkým obdivovateľom prírody a pedagógom, ktorí so žiakmi a študentami organizujú terénne exkurzie, riešia ekologické projekty a pod.


Druhý diel bude zameraný na stopy po konzumácii potravy (požerky, zvyšky koristi, vývržky, trus...) a rôzne iné zmeny na rastlinách a živočíchoch. Súčasťou budú, podobne ako v prvom dieli, rôzne doplnkové určovacie kľúče a rozsiahly terminologický slovník.Toto CD si môžete objednať na samostatnej e-mailovej adrese detektiv@sazp.sk.

Zdroj SAŽP.

Titulná strana Detektíva v prírode
 Titulná strana Detektíva v prírode 
Druhá strana Detektíva v prírode
 Druhá strana Detektíva v prírode 
Ukážka strany v Slovníku
 Ukážka strany v Slovníku 
Určovacie kľúče
 Určovacie kľúče 
Stavby - ležoviská, bahniská, ...
 Stavby - ležoviská, bahniská, ... 
Stavby - hniezda
 Stavby - hniezda 

Komentáre: Detektív v prírode

Ešte nebol pridaný žiadny komentár