Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Čo je vtáčia chrípka?

Čo je vtáčia chrípka?

22. 02. 2006, Enviroportal
Čo je vtáčia chrípka?

Čo je vtáčia chrípka? Existuje riziko nakazenia ľudí vírusom vtáčej chrípky? Ako je vírus odolný? Ako sa nákaza prenáša? Aké sú klinické príznaky ochorenia? Aká je možnosť ochrany pred nakazením? Na tieto otázky sa pokúsi odpovedať nasledovný materiál.

Čo je vtáčia chrípka?
Vtáčia chrípka je infekčná vírusová choroba domácich, voľne žijúcich a exotických vtákov. Vyskytuje sa hlavne u moriek, kačiek, husí, kury domácej, holubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, škorcov, drozdov, lastovičiek a vrabcov.

Existuje riziko nakazenia ľudí vírusom vtáčej chrípky?
Riziko existuje, o čom svedčia aj prípady úmrtí ľudí v niektorých krajinách juhovýchodnej Ázie, ktorí sa nakazili vírusom H5N1 z chorej hydiny. Je preto potrebné realizovať všetky dôležité a nevyhnutné opatrenia už v prvotnom štádiu výskytu vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov, aby sa zabránilo nakazeniu domácej hydiny a následne aj nákaze ľudí týmto nebezpečným vírusom.

Ako je vírus odolný?
Vírus v truse prežíva 30 dní pri teplote 4 ?C, alebo 7 dní pri 20 ?C, pri izbovej teplote na slame 28 dní a na vajcovej škrupine 8 dní. Vírus je schopný nejaký čas prežiť aj vo vode. Je stabilný pri pH 7-8, ale kyslé prostredie ho ničí. Je citlivý na éter, jód, amónne soli a tukové rozpúšťadlá. Pri teplote 56 ?C sa vírus ničí v časovom intervale od 15 minút do 6 hodín. Z dezinfekčných prostriedkov účinných proti vírusu vtáčej chrípky sú: 2-4 % lúh sodný, 2-4 % chlórové vápno, 4-8 % chloramin B a môže sa použiť aj formalín v 10 % koncentrácii.

Ako sa nákaza prenáša?
Vírus sa z organizmu vylučuje sekrétmi horných dýchacích ciest-kvapôčkami, kašľom, kýchaním a trusom. Vírus sa v chove šíri po kontakte s chorými vtákmi, prostredníctvom ošetrovateľov, kontaminovanými predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom a vodou a násadovými vajcami a infikovaným semenom pri inseminácii. V populácii voľne žijúcich vtákov sa vírus šíri hlavne trusom, slinou a výtokom z nosových otvorov.

Aké sú klinické príznaky ochorenia?
Hlavnými klinickými príznakmi sú strata plachosti, znížená aktivita a príjem krmiva, našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj príznaky ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov. Ďalej sa ojedinele alebo v kombinácii vyskytujú poruchy tráviaceho a nervového systému (kŕče, poruchy pohybu, strata plachosti).

Aká je možnosť ochrany pred nakazením?
V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité:
- zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou;
- zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej;
- bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky.

Pri nájdení uhynutých vtákov vo voľnej prírode je podstatné nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť okamžite nahlásiť na bezplatné telefónne číslo Ministerstva pôdohospodárstva SR 0800 127 127, alebo na miestne príslušnú krajskú veterinárnu a potravinovú správu. Dôležité je tiež dbať na správne používanie osobných ochranných pomôcok a dodržiavanie hygienických návykov, osobnej hygieny a vyhýbať sa priamemu a nepriamemu kontaktu s nakazenou hydinou.

Zdroj: MP SRKomentáre: Čo je vtáčia chrípka?

Ešte nebol pridaný žiadny komentár