Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Plán SMOPaJ na marec 2006

Plán SMOPaJ na marec 2006

27. 02. 2006, Enviroportal
Plán SMOPaJ na marec 2006

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na marec 2006.
SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA , L.MIKULÁŠ
MAREC 2006

19.01.2006-07.03.2006

História Vysokých Tatier fotoobjektívom

Tatry lákali odpradávna svojim čarom a neopakovateľnou krásou. Z poľovníckych chatiek a ubytovní sa vyvinuli postupne osady, kúpeľné centrá a strediská cestovného ruchu. Základy prvej tatranskej osady - Starého Smokovca - založil v roku 1793 Štefan Csáky, keď si pri minerálnom prameni na úpätí Slávkovského štítu vybudoval poľovnícku chatku.

Výstava starých pohľadníc a historických fotografií zo zbierok múzea približuje históriu vzniku osád a turistických chát na území Vysokých Tatier objektívom fotoaparátu. Najstaršie pohľadnice pochádzajú z roku 1890. Fotografie Karola Divalda zachytávajú Vysoké Tatry v období okolo r. 1875.


Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. Školskej 4, vstupné 5,- Sk, 10,- Sk

03.03.2006 o 15.00 hod.

EKOPODUJATIE

Vtáky Podunajska

Prednáška je zameraná na zváštnosti vtáčích druhov Dunaja (doplnené premietaním diapozitívov). V jednotlivých ekosystémoch napr: v stepných oblastiach, na okrajoch lesov, v blízkosti vôd a riek žijú rozdielne vtáčie spoločenstvá, ktoré sú pre tieto lokality charakteristické. Najvýznamnejším a naším najväčším druhom stepných biotopov je drop fúzatý, ktorému je venovaná časť prednášky.

Prednáša: RNDr. Pavol Binder, Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska Komárno

Prednáška sa uskutoční v prednáškovej sieni na UL.Školskej 4,

Vstup ZDARMA21.03.2006-20.04.2006

Invázne druhy

Výstava popisuje invázne druhy rastlín, ktoré boli prenesené, či už zámerne alebo náhodou, z jedného regiónu do druhého. Mnohým z nich sa v novom prostredí nedarí, ale niektoré z nich sú schopné sa novým podmienkam prostredia prispôsobiť veľmi rýchlo, hlavne, keď sa im podarilo uniknúť svojim pôvodným konkurentom, predátorom, škodcom a chorobám, prípadne, ak v novom prostredí nenájdu primeraného konkurenta. Ak sa im nevenuje primeraná pozornosť, je možné, že svojou prítomnosťou a konkurencieschopnosťou spôsobia zánik pôvodných druhov alebo dokonca zmenu celého ekosystému.


Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. Školskej 4, vstupné 5,- Sk, 10,- Sk


04.03.2006 - 05.04.2006

Vtáky Podunajska

Výstava predstavuje zvláštnosti vtáčích druhov (avifauny) Dunaja. V jednotlivých ekosystémoch napr. v stepných oblastiach, na okrajoch lesov, v blízkosti vôd a riek žijú rozdielne vtáčie spoločenstvá, ktoré sú pre tieto lokality charakteristické, a preto sú v jednotlivých tematických častiach výstavy predstavené bližšie. Každá takáto časť výstavy je doplnená preparátmi vzácnych druhov operencov. Najvýznamnejším a naším najväčším druhom stepných biotopov je drop fúzatý, ktorému je venovaná časť výstavy s uvedením charakteristiky územia, kde žije, sú tu poskytnuté informácie o biológii a etológii druhu. Doplnené sú preparátmi dospelých živočíchov a tiež ukážkou vajíčok a mláďat dropa.Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. 1. mája 38, vstupné 5,- Sk, 10,- Sk


Komentáre: Plán SMOPaJ na marec 2006

Ešte nebol pridaný žiadny komentár