Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Banskobystrická prírodovedná expozícia má od januára 2006 nové ozvučenie

Banskobystrická prírodovedná expozícia má od januára 2006 nové ozvučenie

28. 02. 2006, Enviroportal
Banskobystrická prírodovedná expozícia má od januára 2006 nové ozvučenie

Stála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea je umiestnená v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici-Radvani. Od januára 2006 sa jej návštevníci môžu tešiť z nového ozvučenia, ktoré dodalo expozícii nový rozmer.

Prírodovedná expozícia Príroda stredného Slovenska, sprístupnená verejnosti v decembri 1989, poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2400 exponátov.

Člení sa na 8 celkov prezentujúcich krajinu tohto regiónu stredného Slovenska. V každom z nich sú predstavované typické ukážky prírodných systémov s naznačením ekologických väzieb medzi ich prvkami. Problematiku dokresľujú informácie o ochrane prírody a životného prostredia. Návšteva expozície poskytuje možnosť oboznámiť sa s geologickou stavbou, flórou a faunou stredoslovenského regiónu, rozširuje vedomosti z ekológie a ochrany prírody. Umožňuje naučiť sa poznávať bežné i menej známe druhy hornín, minerálov, rastlín a živočíchov.
V rámci vyučovacích hodín v expozícii pomáha doplniť výuku niekoľkých školských predmetov - prírodopisu, zemepisu a biológie podľa učebných osnov základných a stredných škôl, ale i špecializovaných vysokoškolských vedných odborov. Návštevníci majú možnosť získať a rošíriť si vedomosti z ekológie a pochopiť základné princípy fungovania ekologických systémov.
Na stálu expozíciu nadväzuje audiovizuálna sála, v ktorej sú prezentované prírodovedné programy. Na prízemí v dvoch samostatných miestnostiach sú pravidelne obmieňané príležitostné výstavy a zbierkové predmety mesiaca.

Od januára 2006 je jedna miestnosť ozvučená zvukmi a hlasmi živočíchov, ktoré si budú môcť deti samy zapínať podľa výberu na paneli. Spoznajú hlas vlka, jeleňa, netopiera, rôznych druhov vtákov: ďateľ čierny, pinka lesná, kolibkárik spevavý, tetrov hlucháň, sýkorka uhliarka, kuvik kapcavý, jastrab krahulec. Ozvučenie bolo možné zrealizovať vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto, KontaOrange a Slovenskej sporiteľne, a.s.

Tihányiovsky kaštieľ , kde expozícia sídli, nesie meno po svojich niekdajších majiteľoch. Pôvodne bol prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v roku 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. V roku 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku a po komplexnej obnove bol odovzdaný Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici.

Komentáre: Banskobystrická prírodovedná expozícia má od januára 2006 nové ozvučenie

Ešte nebol pridaný žiadny komentár