Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

28. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V súčasnosti platný zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2003. Jeho cieľom bolo vytvoriť právny rámec pre nakladanie s obalmi a s odpadmi z obalov v Slovenskej republike a tak transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov (ďalej len Smernica) a predpisy na ňu nadväzujúce do slovenského právneho poriadku. Dôvodom transpozície bola nutnosť Slovenskej republiky preberať európsku legislatívu týkajúcu sa obalov a odpadov z obalov v súvislosti s prístupovými procesmi do Európskej únie.

Smernica o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorej sa pri tvorbe tohto zákona vychádzalo, si kladie za cieľ dva základné rovnocenné ciele. Na jednej strane je to vysoký stupeň ochrany životného prostredia a to zvyšovaním kvality obalov, zabraňovaním ich negatívnych účinkov na životné prostredie a obmedzovaním vzniku množstva odpadov z týchto obalov a na strane druhej zabezpečenie fungovania vnútorného trhu tak, aby sa zabránilo prekážkam, ktoré by mohli brániť v obchodovaní alebo ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž v SR i v rámci ES.

Potreba novelizácie zákona o obaloch je reakciou na požiadavky z praxe, ktoré ukázali určité nedostatky v aplikácii niektorých ustanovení zákona o obaloch.

Cieľmi prijatia návrhu zákona sú predovšetkým jednoznačné definovanie pojmu "povinná osoba", presnejšie určenie zodpovednostných vzťahov medzi povinnou osobou a oprávnenou organizáciou a odstránenie niektorých rozporov pri určovaní povinností zúčastnených subjektov v procese zálohovania opakovane použiteľných obalov.Stiahnite si plné znenie materiálov na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: do 17. 3. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR.

Komentáre: Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ešte nebol pridaný žiadny komentár