Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne...

Pripomienkové konanie: Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne...

28. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne...

Zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o obaloch") nadobudol účinnosť 1. januára 2003. Zákon o obaloch splnomocňuje v ustanovení § 7 ods. 10 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné a výšku zálohy za ne a výšku zálohy za zálohované, opakovane použiteľné obaly.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 732/2002 Z. z. ustanovuje v § 1 písm. c) výšku zálohy 1200 Sk pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b). To znamená pre všetky ostatné opakovane použiteľné obaly na nápoje je výška zálohy 1200 Sk za kus. Po nadobudnutí účinnosti uvedenej vyhlášky výrobcovia nealkoholických nápojov požiadali o podrobnejšiu špecifikáciu zálohovaných obalov a aj o diferencovanú výšku zálohy. Výška zálohy 1200 Sk za obal bola ustanovená na základe návrhu výrobcov piva, kde cena jedného kovového obalu na nápoje sa pohybuje v rozmedzí 3000 - 3500 Sk za obal, pričom ide o obaly s objemom 30 - 50 l. Výrobcovia nealkoholických nápojov používajú na balenie svojich výrobkov okrem kovových obalov používaných výrobcami piva t. j. 30 - 50 l sudov aj sudy s objemom menším ako 30 l, pričom cena týchto obalov je okolo 1000 Sk za kus. Z uvedeného vyplýva potreba rozlíšenia výšky zálohy za kovové opakovane použiteľné obaly na nápoje a to podľa použitého menovitého objemu.

Doterajšie znenie ustanovenia § 2 ods. 2 vyhlášky upravuje výšku zálohy za zálohované obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné na nulu Sk za jeden obal. Uvedená výška zálohy bola ustanovená ako dočasné riešenie na základe potrebného odkladu účinnosti vyhlášky MŽP SR č. 732/2002 Z. z., ktorá podľa zákona č. 529/2002 Z. z. musela nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2003, s tým, že sa počítalo s novelizáciou tohto ustanovenia v r. 2003.


Stiahnite si plné znenie Materiálov na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkového konania: do 17. 3. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Komentáre: Pripomienkové konanie: Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne...

Ešte nebol pridaný žiadny komentár