Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Zhodnotenie 2. ročníka R.I.S. - Výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov

Zhodnotenie 2. ročníka R.I.S. - Výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov

11. 05. 2006, Enviroportal
Zhodnotenie 2. ročníka R.I.S. - Výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov

Banská Bystrica 11. mája (Enviroportál) - Na druhom ročníku najväčšej špecializovanej ekologickej výstave recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. v Slovenskej republike, ktorá sa uskutočnila 2. - 5. mája 2006 v spolupráci s Recyklačným fondom v Banskej Bystrici, sa predstavilo 47 vystavovateľov z oblasti odpadového hospodárstva, čo je oproti minulému roku 100 percentný nárast počtu vystavovateľov. Okrem slovenských spoločností sa mohli návštevníci stretnúť aj s firmami zo zahraničia (Rakúsko Dánsko, Švédsko). Skladbu vystavovateľov doplnila komplexná prezentácia združení kolektívneho zberu.


Výstava potvrdila tematické prepojenie so súbežnými podujatiami:

  • 9. medzinárodným veľtrhom stavebníctva FOR ARCH SLOVAKIA (stavebný odpad, sanácia, čističky odpadových vôd),
  • 5. výstavou regionálneho rozvoja a energetickej efektivity FOR REGION (samospráva a odpadové hospodárstvo, bioodpad, skládky, kompostovanie, poradenstvo, softvér, komunálne služby)
  • 2. výstavou ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ (komunálna technika a stroje, zber, zvoz)
  • 12. medzinárodným festivalom filmov o životnom prostredí ENVIROFILM (ekológia a ochrana životného prostredia).

(komunálna technika a stroje, zber, zvoz) a 12. medzinárodným festivalom filmov o životnom prostredí Záujem o výstavu prejavili nielen odborníci z oboru spracovania druhotných surovín, predstavitelia odborov životného prostredia, komunálnej sféry, ale aj veľa bežných obyvateľov, ktorých zaujíma otázka: "Ako naložiť s vyprodukovaným odpadom?".

R.I.S. ukázala, že pokrokovými technológiami a recykláciou druhotných surovín dokážeme zmeniť odpad na užitočný produkt s pridanou hodnotou. Preto ste mohli na výstave vidieť, nielen firmy, ktoré nakladajú s odpadom, alebo firmy, ktoré ponúkajú stroje a zariadenia na spracovanie odpadu, ale aj spoločnosti, ktoré dodávajú na trh kvalitné recyklované výrobky, napríklad pre stavebnícky segment.

Ďalšie zaujímavosti výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S.:


  • Štvorlístok výstav bol slávnostne otvorený za účasti ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR Lászlá Gyurovszkého, ministra životného prostredia SR Lászlá Miklósa, predsedu BBSK Milana Murgaša a ďalších významných hostí.
  • Tento ročník výstavy sa niesol v znamení spracovania autovrakov, ktorého proces si mohli návštevníci priamo pozrieť na unikátnej mobilnej linke.
  • Za veľkého záujmu odbornej verejnosti sa uskutočnila celoslovenská konferencia: Najlepšie dostupné techniky zhodnocovania odpadov - Nástroj plnenia cieľov POH SR na roky 2000 - 2010 (vydaný aj zborník prednášok), na ktorú nadväzovali diskusné fóra (Spracovanie elektroodpadu; Zhodnocovanie odpadov z kovov a starých vozidiel; Zálohovať - áno, či nie?). Na konferencie sa zúčastnilo 150 poslucháčov a na diskusných fórach vznikali 30 členné skupiny.
  • Dňa 3. mája sa uskutočnila exkurzia do firmy na spracovanie elektroodpadu.
  • Priamo na výstave pôsobilo improvizované štúdio Slovenského rozhlasu, Rádio Regina, v ktorom sa uskutočnili živé rozhovory na témy životného prostredia a odpadov.


V súťaži "Najlepšia prezentácia dosiahnutého pokroku v recyklácii a zhodnocovaní odpadov" získala prvé miesto spoločnosť V.O.D.S., a.s., Košice za vybudovanie technológie na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík a odpadovej gumy, ktorá predstavuje, v rámci komplexného systému nakladania s predmetnou komoditou, materiálový tok od vzniku odpadu, cez zber, triedenie, materiálové zhodnotenie, recykláciu až po výrobu finálneho výrobku.
Druhé miesto získala spoločnosť Peter Bolek - EKORAY, Námestovo za netradičné materiálové zhodnotenie plastov z elektronického šrotu - ako náhrady štrku v cementových kompozitoch /plastobetón/.
Tretie miesto udelila porota spoločnosti KOVOD RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica za komplexné spracovanie starých vozidiel vrátane ich vysúšania pomocou mobilného odsávacieho podtlakového zariadenia.

Na záver je dôležité spomenúť niekoľko štatistických údajov. Na výstavách sa spoločne predstavilo 285 vystavovateľov na čistej výstavnej ploche 5318 m2.
Nárast plochy zaznamenal 9% a oproti minulému roku sa zvýšili sprievodné podujatia odborného programu z 12 na tohtoročných 20. Brány výstaviska prekročilo takmer 30 000 návštevníkov, čo svedčí o vzrastajúcom dopyte ľudí po výrobkoch, službách a informáciách i o napredovaní rozvoja regiónu stredného a východného Slovenska.

Na otázku koľko vystavovateľov uvažuje o účasti na budúcom ročníku R.I.S., odpovedalo takmer 95% áno. Z tohto podnetu očakáva usporiadateľ výstavy v nasledujúcom roku opäť zvýšený záujem firiem o prezentáciu a teší sa na stretnutie so všetkými zainteresovanými v apríli 2007.

Zdroj: BB Expo spol. s.r.o.

Komentáre: Zhodnotenie 2. ročníka R.I.S. - Výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov

Ešte nebol pridaný žiadny komentár