Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Greenpeace k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica

Greenpeace k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica

01. 08. 2006, Enviroportal
Greenpeace k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica

Organizácia Greenpeace dnes privítala plán Vlády SR rozvíjať hospodárstvo Slovenska založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Ochranári pritom sa vyslovili za podporu aktivít novej vlády smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia, k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, k ochrane prírody a prírodných zdrojov a k ekologizácii hospodárstva SR.Na druhej strane, k energetickej oblasti, tak ako je prezentované v Programovom vyhlásení vlády SR, Greenpeace zaujal opačné stanovisko - veľmi kriticky hodnotí odhodlanie vlády podporiť dobudovanie 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Podľa názoru environmentalistov by vláda mala byť naopak oveľa razantnejšia a konkrétnejšia v presadzovaní využívania domácich energetických zdrojov, alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energií, programov zvyšovania energetickej efektívnosti a úspor energií.


V oblasti poľnohospodárstva Greenpeace privítal zdôraznenie rešpektovania trvalej udržateľnosti a zásad ochrany životného prostredia. Organizácia tiež privítala zámer vlády prijať legislatívne opatrenia na zvýšenie ochrany spotrebiteľov a spracovateľov pred zneužívaním ekonomickej sily obchodnými reťazcami. Ochranári však kriticky hodnotia, že vláda vo svojom programovom vyhlásení nedala väčší dôraz na podporu ekologického poľnohospodárstva a produkcie tzv. biopotravín. Rovnako nepriaznivo Greenpeace hodnotí, že vláda nezaujala jasnejší postoj k problematike geneticky modifikovaných organizmov a neodmietla ich využitie v poľnohospodárstve a potravinárstve.

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia Greenpeace kritizuje veľmi všeobecné formulácie použité v programovom vyhlásení Vlády SR - v dokumente nie sú podľa environmentalistov pomenované konkrétne nástroje, ktoré majú napomôcť prevencii znečistenia a ktoré majú motivovať podnikateľov k väčšej orientácii na ekologickú produkciu. V programe vlády chýbajú konkrétne informácie o použití daňových nástrojov environmentálnej politiky.

V oblasti odpadového hospodárstva odborníci Greenpeace privítali, že prioritu vlády dostala prevencia vzniku odpadov pred recykláciou, či skládkovaním. Organizácia však zásadne odmieta podporu tzv. "energetického zhodnocovania" odpadov, za ktorým sa v skutočnosti skrývajú spaľovne odpadov a vznik nebezpečných rakovinotvorných látok - napr. dioxínov.

Greenpeace tiež deklaruje podporu plánom vlády v oblasti riešení starých environmentálnych záťaží, avšak upozorňuje, že zatiaľ chýba nielen jasný mechanizmus financovania, ale predovšetkým záväzok likvidovať tieto záťaže environmentálne najvhodnejšími ekologickými spôsobmi. Taktiež vládny program nešpecifikuje právny rámec, ktorý by mal túto problematiku zastrešovať.

Podľa Greenpeace tiež nie je z programového vyhlásenia vlády jasné, čo kabinet R. Fica myslí "spriehľadnením hraníc území NATURA 2000". Environmentalisti z Greenpeace vítajú, že nová vláda chce vytvoriť podmienky pre lepšie vyplácanie náhrad majiteľom pozemkov, ktorí musia obmedzovať hospodárske využitie svojho majetku z dôvodu ochrany prírody. Výkup takýchto pozemkov štátom by však bol podľa nich omnoho systematickejším riešením.

Zdroj: Juraj Rizman, hovorca Greenpeace

Komentáre: Greenpeace k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica

Ešte nebol pridaný žiadny komentár