Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Žiadosti o úvery z Envirofondu možno podávať do 31. októbra 2006

Žiadosti o úvery z Envirofondu možno podávať do 31. októbra 2006

11. 08. 2006, Enviroportal
Žiadosti o úvery z Envirofondu možno podávať do 31. októbra 2006

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje termín pre uzávierku žiadostí o poskytnutie úverov z Environmentálneho fondu pre rok 2007.Žiadosti treba podať najneskôr do 31. októbra tohto roku na adresu: Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava.

Úvery sa budú poskytovať na obdobie 5 až 15 rokov s 1% úrokovou sadzbou. Podmienkou je, že žiadateľ musí mať preukázateľne k dispozícií minimálne 5 % investičných nákladov z vlastných zdrojov.
Úver možno poskytnúť na budovanie investícií zameraných na ochranu vôd, ovzdušia alebo prírody, na investície v oblasti odpadového hospodárstva, prieskumu, výskumu, vývoja a vzdelávania. Z takto poskytnutého úveru možno financovať aj odstránenie následkov mimoriadnych ekologických situácií.
Účel, pre ktorý môže byť úver poskytnutý a ktoré subjekty ho môžu čerpať, určuje vyhláška č. 157/2005 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon o Environmentánom fonde.

Zdroj: MŽP SR

Komentáre: Žiadosti o úvery z Envirofondu možno podávať do 31. októbra 2006

Ešte nebol pridaný žiadny komentár