Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

31. 08. 2006, Enviroportal
Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

Aj napriek tomu, že v súčasnosti je podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) malý a záujem o ich väčšie využívanie nie je prioritný, je veľa faktorov, okrem environmentálnych dôvodov, ktoré predurčujú ich podstatne väčšie využívanie.
Súčasný stav a vyhliadky

Obmedzenosť zásob fosílnych palív a ich postupné vyčerpávanie je dostatočne známe. Ďalším dôležitým faktorom je vysoká závislosť SR na dovoze primárnych energetických surovín zo zahraničia. V Európskej únii je podiel dovážaných surovín 47 %, ale na Slovensku je to až 90 % (tieto podiely sú vrátane palív v doprave). Ďalším faktorom je prudký rast cien surovín (hlavne ropy) v posledných rokoch. Ten je ovplyvnený hlavne dvoma vplyvmi. Následkom vojny v Iraku a následnej doteraz trvajúcej partizánskej vojny bola zničená infraštruktúra tohto významného producenta ropy. Ďalším vplyvom je vysoká a stále rastúca spotreba rozmáhajúcej sa indickej a čínskej ekonomiky, ktoré sú schopné spotrebovať veľkú časť produkcie ropy. Pre Slovensko je tu ešte ďalší faktor a to nutné odstavenie niektorých významných energetických zdrojov. Ide hlavne o jadrovú elektráreň V-1 v Jaslovských Bohuniciach, ale aj o niektoré bloky uhoľných elektrární v Novákoch a Vojanoch. Tieto zdroje je potrebné nahradiť a dodržať pritom záväzok Slovenska zakotvený v rámci prístupových dohovorov, zvýšiť využívanie OZE zo súčasných 19 % na 31 % v roku 2010. V tomto podieli sú však zarátané aj stredné a veľké vodné elektrárne, ktoré pre svoj negatívny vplyv na krajinu nie sú plne prijateľné. Limitujúci je tiež záväzok na zníženie emisií CO2 v rámci Kjótskeho protokolu.

Ako riešenie súčasného stavu sa diskutuje v zásade o 2 riešeniach.
Prvým, v súčasnosti politickými kruhmi u nás preferovaným, je ďalší rozvoj jadrovej energetiky, založený hlavne na dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
Vzhľadom na nielen environmentálne a bezpečnostné, ale aj ekonomické problémy tohto riešenia, ktoré však nie je predmetom tohto článku, bude ďalej podrobne rozobraté druhé riešenie. Je založené na kombinácii podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose aj spotrebe energií s rozvojom využívania OZE. V oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti má Slovensko podobne ako pri využívaní OZE veľký nevyužitý potenciál. Jeho využitie umožní aj pri rozvíjajúcej sa slovenskej ekonomike znížiť energetické nároky.


Viac na tému Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie čítajte v Enviromagazíne 4/2005
Zdroj: Ing. Ondrej Végh, Energia 2000, Enviromagazín 4/2005

Komentáre: Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

Ešte nebol pridaný žiadny komentár