Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » CEA: Na Slovensku chýba diskusia o rozvoji obnoviteľných zdrojov energií

CEA: Na Slovensku chýba diskusia o rozvoji obnoviteľných zdrojov energií

12. 09. 2006, Enviroportal
CEA: Na Slovensku chýba diskusia o rozvoji obnoviteľných zdrojov energií

Bratislava (12. august 2006 ) - Podľa Centra energetických alternatív chýba na Slovensku širšia diskusia o perspektívach rozvoja obnoviteľných zdrojov energií. Ako vhodný impulz k začiatku verejnej diskusie vníma centrum kritické vyjadrenia niektorých predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR k téme rozvoja veterných parkov v SR.

"Vnímame vyjadrenia ministerských úradníkov ako možný a dokonca aj ako vhodný začiatok širšej verejnej diskusie. Sme presvedčení, že diskusia a prípadné definovanie štátnej politiky pre oblasť obnoviteľných zdrojov energií, ako aj vytvorenie určitých environmentálnych štandardov by bolo prospešné pre štát, podnikateľov, samosprávy, mimovládne organizácie i širokú verejnosť", konštatoval Milan Konfráter, projektový koordinátor Centra energetických alternatív (CEA).

Podľa predstaviteľov CEA je potrebné, aby sa v rámci verejnej diskusie vyjasnilo viacero mýtov o pozitívach i negatívach rozvoja obnoviteľných zdrojov."Implementáciou zahraničných skúseností a diskusiou o nich môžeme predísť mnohým problémom a nedorozumeniam. Určite nemôžeme nič stratiť, ak sa poučíme z chýb iných a pokúsime sa im vyhnúť. Práve k tomu by mohla byť verejná diskusia prínosná" povedal projektový koordinátor Centra energetických alternatív Milan Konfráter.

Zo zahraničných skúseností vyplýva, že rozumný rozvoj obnoviteľných zdrojov energií predstavuje perspektívu nielen v energetickej oblasti. V krajinách, kde vytvorili transparentné legislatívne prostredie a jasne formulovali environmentálne kritériá zistili, že tento spôsob získavania energie môže predstavovať prínos tak pre miestne komunity a regionálny rozvoj, ako aj pre oblasť zvyšovania zamestnanosti a ochranu životného prostredia.

Centrum energetických alternatív už v auguste upozornilo na potrebu vytvoriť v SR transparentné legislatívne prostredie, ktoré by podporilo rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Podľa centra chýbajúca legislatíva momentálne výrazne komplikuje postavenie slovenských podnikateľských subjektov i príchod zahraničných investorov, ktorí by chceli v tejto perspektívnej oblasti na Slovensku podnikať.

Centrum energetických alternatív je občianske združenie, ktorého cieľom je podporiť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v SR. Centrum chce iniciovať širokú odbornú diskusiu o perspektíve rozvoja obnoviteľných zdrojov za účasti predstaviteľov štátu, samospráv, podnikateľov i mimovládnych organizácií.

Zdroj: CEA

Komentáre: CEA: Na Slovensku chýba diskusia o rozvoji obnoviteľných zdrojov energií

Ešte nebol pridaný žiadny komentár