Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Medzinárodné dohovory » Téma Životné prostredie všeobecne

P.č. Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku PDF
1 Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Životné prostredie všeobecne Aarhus (Dánsko) 25.06.1998 31.10.2005 aarhus2506_1998.pdf
2 Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Životné prostredie všeobecne Kyjev 22.05.2003 22.05.2003 kyjev2205_2003.pdf
3 Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií Životné prostredie všeobecne Helsinki 17.03.1992 helsinki1703_1992_upr.pdf
4 Zmluva o Antarktíde Životné prostredie všeobecne Washington 01.12.1959 06.05.1962 zmluva_o_antarktide.pdf
5 Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice Životné prostredie všeobecne Espoo 25.02.1991 20.08.1991 espoo2502_1991_upr.pdf

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
137 rokov od objavenia Belianskej jaskyne