Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Medzinárodné dohovory » Téma Ochrana vôd

P.č. Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku PDF
1 Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja Ochrana vôd Sofia 29.06.1994 29.06.1994 sofia2906_1994_upr.pdf
2 Protokol o vode a zdraví Ochrana vôd Londýn 17.06.1999 19.06.2001 londyn1706_1999.pdf
3 Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier Ochrana vôd Helsinki 17.03.1993 07.07.1999 helsinky1703_1993_upr.pdf

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
137 rokov od objavenia Belianskej jaskyne