Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Medzinárodné dohovory » Téma Odpady a odpadové hospodárstvo

P.č. Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku PDF
1 Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní Odpady a odpadové hospodárstvo Bazilej 22.03.1989 24.07.1991 bazilej2203_1989_upr.pdf

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
137 rokov od objavenia Belianskej jaskyne