Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Medzinárodné dohovory » Téma Ochrana prírody

P.č. Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku PDF
1 Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť Ochrana prírody Bern 19.09.1979 28.04.1994 bern1909_1979_upr.pdf
2 Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva Ochrana prírody Haag 16.06.1995 20.06.2000 AEWA_upr.pdf
3 Dohovor o biologickej diverzite Ochrana prírody Rio de Janeiro 05.06.1992 rio0506_1992.pdf
4 Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva Ochrana prírody Ramsar 02.02.1971 02.07.1990 ramsar0202_1971_upr.pdf
5 Dohoda o ochrane netopierov v Európe Ochrana prírody Londýn 04.12.1991 09.07.1998 Netopiere_upr.pdf
6 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) Ochrana prírody Washington 03.03.1973 28.02.1992 washington0303_1974.pdf
7 Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov Ochrana prírody Bonn 23.06.1979 14.12.1994 bonn2306_1979.pdf
8 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Ochrana prírody Paríž 16.11.1972 15.11.1990 pariz1611_1972_upr.pdf

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
137 rokov od objavenia Belianskej jaskyne