Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Medzinárodné dohovory » Téma Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť

P.č. Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku PDF
1 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť Viedeň 21.05.1963 25.01.1995 vieden2105_1963.pdf
2 Spoločný protokol k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť Viedeň 21.09.1988 25.01.1995 vieden2109_1988.pdf
3 Dohovor o jadrovej bezpečnosti Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť Viedeň 20.09.1994 vieden2009_1994.pdf

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
137 rokov od objavenia Belianskej jaskyne