Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Medzinárodné dohovory » Téma Energetika a životné prostredie

P.č. Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku PDF
1 Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Energetika a životné prostredie Lisabon 17.12.1994 protokol_energet.pdf
2 Dohovor k energetickej charte Energetika a životné prostredie Lisabon 17.12.1994 lisabon1712_1994.pdf

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
137 rokov od objavenia Belianskej jaskyne