Galéria zeleného sveta

Súťažné ročníky:

Vyhľadávanie v galérii

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Galéria zeleného sveta » Úvod

GALÉRIA ZELENÉHO SVETA

Zelený svet je svet, v ktorom si príroda zachováva svoju zelenú farbu. Rešpektujú sa jej práva a počúva sa jej hlas.
Zelený svet je aj svet pestrých farieb znázorňujúcich myšlienky a vzťah detí k prírode v umeleckom prejave. Svet mladých ideálov a predstáv, v ktorom sa aj sivé farby súčasnosti môžu prekresliť na zelenú budúcnosť. Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.Zelený svet je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorej vyhlasovateľom od roku 1995 sú Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia. Vyhodnotenie súťaže sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM. Poslaním súťaže je formou budovania umeleckých návykov a zručností vštepovať deťom vzťah k prírode a k životnému prostrediu. Deti zo Slovenska i zo zahraničia tak majú každý rok príležitosť nakresliť, odfotiť či nafilmovať svoj postoj k zvolenej téme apelujúcej na problémy životného prostredia. Víťazné práce mladých autorov môžu teraz environmentálne vychovávať a pôsobiť aj na Vás.


Hľadajme v nich odkaz a posolstvo, hľadajme v nich inšpiráciu a riešenie. Hľadajme v nich svet, na ktorý sa deti musia pozerať. A pokúsme sa nájsť  "zelený svet"  pre deti v nás, pre naše deti, pre deti našich detí, pre všetky deti ...
      Kontakt:

Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
CEVAV - Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica
P.O. Box 252
telefón: 048 / 471 37 43
e-mail:
Mgr. Jana Šimonovičová
simonovicova@sazp.sk
Mgr. Katarína Kosková
koskova@sazp.sk