Galéria zeleného sveta

Súťažné ročníky:

Vyhľadávanie v galérii

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Galéria zeleného sveta » Ocenené práce

Súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET ročník 2002 - Téma: Energia pre život a jej sila
Galéria ocenených prác


Materské školy

Peter Horváth
6 rokov

Eszter Király
4 roky

Michal Hvízda
5 rokov

Martina Bátorová
6 rokov

Základné školy, deti do 10 rokov

Romanka Dianišková
8 rokov

Tomáš Bakoš
10 rokov

Základné školy, deti od 11 do 15 rokov

Terézia Adásková
15 rokov

Základné umelecké školy, deti do 10 rokov

Dalibor Kováč
9 rokov

Voda

Dominika Kollárová
9 rokov

Dominika Sýkorová
8 rokov

Robert Jankowski
9 rokov

Agnese Líce
5 rokov

Základné umelecké školy, deti od 11 do 15 rokov

Dušan Majer
12 rokov

Martina Ištvánová
11 rokov

Petra Cíferová
13 rokov

Špeciálne školy, deti do 10 rokov

kolektív II. A
 

Dominika Siváková
7 rokov

Magda Berková
9 rokov

Špeciálne školy, deti od 11 do 15 rokov

Eva Šimková
13 rokov

Tomáš Hajzuk
13 rokov

Pavol Horváth
14 rokov