Galéria zeleného sveta

Súťažné ročníky:

Vyhľadávanie v galérii

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Galéria zeleného sveta » Ocenené práce

Súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET ročník 2009 - Téma: Všetko je vo hviezdach
Galéria ocenených prác


         


Práca:Pod žiarou
Kategória:Základné školy, deti do 10 rokov
Ocenenie:Mimoriadne ocenenie v Medzinárodnom roku astronómie
Autor: Dárius Pisoň
Vek:10 rokov
Škola:Základná škola s materskou školou, Helcmanovce 41 - Slovensko
Pedagóg:Mgr. Henrieta Pisoňová