Galéria zeleného sveta

Súťažné ročníky:

Vyhľadávanie v galérii

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Galéria zeleného sveta » Ocenené práce

Súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET ročník 2000 - Téma: Môj priateľ strom
Galéria ocenených prác


         


Práca:Sad v kvete
Kategória:Špeciálne školy, deti do 10 rokov
Autor: Lýdia Danielová
Vek:9 rokov
Škola:Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a m, Nevädzová 3, Bratislava 2 - Slovensko
Pedagóg:Mgr. Elena Súlová