Galéria zeleného sveta

Súťažné ročníky:

Vyhľadávanie v galérii

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Galéria zeleného sveta » Ocenené práce

Súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET ročník 2005 - Téma: Moje mesto, moja dedina, môj dom
Galéria ocenených prác


         


Práca:Len jedna cesta vedie domov
Kategória:Špeciálne školy, deti od 11 do 15 rokov
Ocenenie:Víťazná práca
Autor: František Fehér
Vek:13 rokov
Škola:Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a m, Nevädzová 3, Bratislava 2 - Slovensko
Pedagóg:PaedDr. Renáta Beneková