Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Indikátory ŽP » Poľnohospodárstvo a ŽP » Erózia pôdy

Erózia pôdy

Potenciálna vodná erózia na poľnohospodárskej pôdeZdroj: VÚPOPPotenciálna vetrová erózia na poľnohospodárskej pôde
Zdroj: VÚPOP


Potenciálna vodná a vetrová erózia vyjadruje možné ohrozenie poľnohospodárskej pôdy eróziou v prípade, ak sa neberie do úvahy pôdoochranná účinnosť aktuálneho vegetačného pokryvu a realizovanej agrotechniky.

Zhodnotenie
Na Slovensku dominujú prejavy vodnej erózie, je ňou ohrozených 39,15 % (941 990 ha) poľnohospodárskej pôdy. Vetrová erózia v porovnaní s vodnou eróziou nie je takým závažným problémom a sú ňou potenciálne ohrozené zrnitostne ľahšie pôdy, ktoré sú náchylnejšie na presúšanie najmä v období, keď sú bez rastlinného pokryvu. Výmera pôd potenciálne ovplyvnených vetrovou eróziou v roku 2012 predstavovala 5,46 % (131 366 ha) poľnohospodárskej pôdy.
© SAŽP 2019