Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Indikátory TUR » Environmentálny pilier TUR » Špecifická spotreba vody na obyvateľa

Špecifická spotreba vody na obyvateľa

Špecifická spotreba pitnej vody z vody dodanej domácnostiam v správe VS, OÚ a iných subjektov (l.obyv-1.deň-1)
Zdroj: VÚVH; Spracoval: SAŽP

Zhodnotenie

Špecifická potreba vody v domácnostiach (SpVFd) je množstvo dodanej vody pre domácnosti (tj. vody fakturovanej pre domácnosti) pripadajúcej na jedného obyvateľa za jednotku času. V roku 2012 špecifická spotreba pitnej vody dodanej domácnostiam v správe Vodární a kanalizácií dosiahla hodnotu 80,8 l.obyv-1.deň-1, čo je alarmujúci stav.
© SAŽP 2019