Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Indikátory ŽP » Územná ochrana » Biosférické rezervácie v SR

Biosférické rezervácie v SR


Mapa veľkoplošných chránených území s vyznačením biosférických rezervácií

Mapa veľkoplošných chránených území s vyznačením biosférických rezervácií

Zdroj: SAŽP
národné parky
chránené krajinné oblasti


Zhodnotenie

Biosférické rezervácie (BR) slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. Zohrávajú významnú úlohu nielen pre miestne obyvateľstvo, ale poznatky z takého územia sú potrebné pre celú spoločnosť a sú základným pilierom vízie biosférických rezervácií pre 21. storočie.

V rámci Programu UNESCO Človek a biosféra (Man and Biosphere - MaB) boli na Slovensku za biosférické rezervácie uznané bez právneho ustanovenia a vymedzenia zatiaľ štyri chránené územia - Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a Vysoké Tatry.


© SAŽP 2020
Kalendárium:
23 rokov od zriadenia Národného parku Poloniny