Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory

Kontakty

Dotazník spokojnosti

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť Váš názor na spracovávané súbory indikátorov. Vhodné odpovede prosím označte x. Vaše doplňujúce podnety či pripomienky radi uvítame.

 • Ministerstvo/Výkonná agentúra
 • Regionálna/Obecná autorita
 • Škola
 • Mimovládna organizácia
 • Vedecké/Výskumné pracovisko
 • Ostatné (prosíme spresniť):
1. K akému typu indikátorov je vyplnený dotazník?
 • Indikátory TUR
  Konkrétne:
 • Indikátory ŽP
  Konkrétne:

2. Považujete za potrebný indikátorový spôsob hodnotenia životného prostredia?
 • Áno
 • Čiastočne
 • Nie
3. Súhlasíte s údajmi, informáciami a hodnotením uvedeným v jednotlivých indikátoroch?
 • Áno
 • Čiastočne
 • Nie
4. Sú pre Vás uvedené informácie užitočné a viete ich využiť vo Vašej práci?
 • Áno
 • Čiastočne
 • Nie
5. Poskytuje podľa Vás hodnotený súbor indikátorov dostatočný obraz o plnení cieľov TUR v SR,
o stave a vývoji životného prostredia v SR, resp. o vplyve ekonomických sektorov na životné prostredie v SR?
 • Áno
 • Čiastočne
 • Nie
6. Aké indikátory by mali byť z Vášho pohľadu doplnené? Aké zmeny by ste v hodnotení navrhovali?

Ďakujeme za odpovede. Vaše vyjadrenia, názory, či pripomienky sú pre nás veľkým prínosom a prispievajú k zlepšeniu indikátorového hodnotenia životného prostredia v rámci SAŽP.

Kalendárium:
Medzinárodný deň biodiverzity