Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Key indicators

Key indicators


Key environmental indicators of Slovakia:

Kalendárium:
8. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj