Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Slovník TUR

Slovník TUR

Slovník TUR ponúka možnosť zvýšiť úroveň vedomia a informovanosti o problematike trvalo udržateľného rozvoja. Prehľadným a zrozumiteľným spôsobom objasňuje základné termíny a skratky relevantné vo vzťahu k problematike TUR. Termíny pokrývajú všetky základné aspekty trvalej udržateľnosti, čím napĺňajú charakter tejto problematiky a síce jej prierezovosť a komplexnosť. Interaktívne prepojenie slovníka TUR s indikátormi TUR umožňuje bezprostrednú identifikáciu termínov a prístup k podrobnejším informáciám.

Termíny

Skratky

Kalendárium:
Medzinárodný deň biodiverzity