ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

IS monitoringu ŽP

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Informačný systém monitorigu » ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

Monitoring spotrebného koša realizovaný od roku 1991 - Graficky spracované údaje

    - Prehľad počtu nadlimitných vzoriek jednotlivých kontaminantov v jednotlivých cykloch KCM


    - Prehľad počtu nadlimitných vzoriek jednotlivých komodít v jednotlivých cykloch KCM


    - Prehľad počtu nadlimitných vzoriek v okresoch SR v jednotlivých cykloch KCM


    - Prehľad počtu nadlimitných chemických prvkov v jednotlivých cykloch KCM


    - Porovnanie priemerných nálezov kadmia v pôde od roku 1991


    - Porovnanie priemerných nálezov kadmia v obilí od roku 1991


    - Porovnanie priemerných nálezov kadmia v hovädzom mäse od roku 1991


    - Porovnanie priemerných nálezov kadmia v mlieku od roku 1991


    - Porovnanie priemerných nálezov kadmia v napájacích vodách od roku 1991


    - Prehlad priemerných nálezov kadmia v jednotlivých komoditách v jednotlivých cykloch KCM