ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

IS monitoringu ŽP

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Informačný systém monitorigu » ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

Monitoring spotrebného koša realizovaný od roku 1993 - Graficky spracované údaje

    - Percento nadlimitných vzoriek v Monitoringu spotrebného koša


    - Percento nadlimitných vzoriek jednotlivých chemických prvkov v Monitoringu spotrebného koša


    - Percento povoleného príjmu jednotlivých kontaminantov do organizmu človeka v Slovenskej republike v Monitoringu spotrebného koša


    - Príjem chemických prvkov z jednotlivých komodít v Slovenskej republike v Monitoringu spotrebného koša


    - Percento povoleného týždenného príjmu olova do organizmu človeka v Slovenskej republike v Monitoringu spotrebného koša


    - Týždenný príjem olova do organizmu človeka v jednotlivých rokoch realizácie Monitoringu spotrebného koša


    - Porovnanie týždenného príjmu olova do organizmu človeka v SR s jednotlivými krajinami sveta


    - Príjem olova z jednotlivých komodít v Slovenskej republike v Monitoringu spotrebného koša