ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

IS monitoringu ŽP

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Informačný systém monitorigu » ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

Monitoring poľovnej a volne žijúcej zveri a rýb realizovaný od roku 1995 - Graficky spracované údaje

    - Prehľad počtu nadlimitných vzoriek chemických prvkov v Monitoringu poľovnej zveri a rýb


    - Prehľad počtu nadlimitných vzoriek v Monitoringu poľovnej zveri a rýb v rokoch 1995-2006


    - Prehľad počtu nadlimitných vzoriek chemických prvkov v okresoch SR v Monitoringu poľovnej zveri a rýb


    - Prehľad priemerných nálezov ortuti v Monitoringu poľovnej zveri a rýb


    - Prehľad počtu nadlimitných vzoriek ortuti v Monitoringu poľovnej zveri a rýb


    - Priemerné nálezy ortuti u raticovej a čiernej zveri


    - Počty nadlimitných vzoriek ortuti u raticovej a čiernej zveri


    - Priemerné nálezy ortuti v svalovine nedravých rýb


    - Počty nadlimitných vzoriek ortuti v svalovine nedravých rýb


    - Priemerné nálezy ortuti v svalovine dravých rýb


    - Počty nadlimitných vzoriek ortuti v svalovine dravých rýb


    - Prehľad počtu nadlimitných vzoriek ortuti a olova v jednotlivých okresoch SR v Monitoringu poľovnej zveri a rýb