ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

IS monitoringu ŽP

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Informačný systém monitorigu » ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb realizovaný od roku 1995 - Štatisticky spracované údaje

Komodita Sled. cudz. látka Štatistické funkcie Možnosť prístupu
Malá zver pernatá - svalovina parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Malá zver pernatá - pečeň parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Malá zver srstnatá - svalovina parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Malá zver srstnatá - pečeň parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Malá zver srstnatá - tuk parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Raticová zver - svalovina parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Raticová zver - pečeň parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Raticová zver - tuk parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Predátory - svalovina parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Predátory - pečeň parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Ryby dravé - svalovina parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Ryby nedravé - svalovina parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Huby parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Lišajníky parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk
Napájacia voda pre lesnú zver parameter - komodita
funkcia
salgovicova@vup.sk