Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Stretnutie Environmentálnej Rady EÚ

dátum udalosti: 08. marca 2001, kategória: Konferencie

Uskutočnilo sa Stretnutie Environmentálnej Rady EÚ v Belgickom Bruseli.

Environmentálna politika EÚ
Politika v oblasti životného prostredia vychádza zo základného dokumentu Európskej Únie a Európskeho Spoločenstva. V článku 174 zmluvy o ES sa píše, že politikou Spoločenstva bude prispievať k napĺňaniu nasledujúcich cieľov:
- Zachovávať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia
- Starostlivé a rozumné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi
- Presadzovať opatrenia na medzinárodnej úrovni pre zaobchádzanie s regionálnymi alebo celosvetovými problémami."

Bližšie informácie: www.vlada.gov.sk/eu


Kalendárium:
2. Stretnutie členov dohovoru UNECE o hodnotení vplyvov na ŽP