Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Svetový meteorologický deň

dátum udalosti: 23. marca 1950, kategória: Významné dni

Svetový meteorologický deň (WMD) si pripomíname každoročne 23. marca ako výročie založenia . Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), nástupcu Medzinárodnej meteorologickej organizácie (IMO), založenej v roku 1873, resp. ako deň, kedy nadobudla platnosť Konvencia o Svetovej meteorologickej organizácii (1950).

Svetová meteorologická organizácia (World Meteorological Organisation) je špecializovaná organizácia OSN so sídlom v Ženeve. Zaoberá sa meteorológiou, klimatológiou, hydrológiou a s nimi súvisiacimi vednými disciplínami.

Slovenská republika je jej členom prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Zdroj:
Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk