Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

5. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

dátum udalosti: 08. apríla 1997, kategória: Konferencie

Pracovná skupina Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj stretávajúca sa medzi pravidelnými stretnutiami sa zišla už na prelome februára a marca 1997 a vypracovala návrh "Hlavného výstupu z osobitného zasadania". Táto verzia bola určená pre rokovania a pripomienkovanie pred piatym stretnutím Komisie. Väčšina delegátov podčiarkla sladkovodné zdroje, energiu, dopravu, lesy a oceány ako prioritné oblasti záujmu. Delegáti zdôraznili potrebu riešenia problémov chudoby a zmeny modelov spotreby a produkcie.

Hlavným cieľom následného piateho stretnutie Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj bola príprava 19. Osobitného zasadania valného zhromaždenia OSN (UNGASS), ktoré malo zhodnotiť implementáciu Agendy 21. Stretnutie začalo ministerským segmentom a prezentáciou správ pracovnej skupiny zasadajúcej medzi stretnutiami KTUR a medzivládneho panelu o lesoch. Následne bol v dvoch skupinách prediskutovaný návrh výstupu osobitného zasadnutia. Prvá skupina sa zaoberala časťami "Problémy a sektory" a "Hodnotenie pokroku dosiahnutého po konferencii v Rio". Druhá pracovná skupina sa zaoberala časťami "Integrácia ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov". Na piatom stretnutí boli následne dopracované a prijaté hlavné dokumenty pre UNGASS, a to Politická deklarácia a Program ďalšej implementácie Agendy 21.

Bližšie informácie: www.un.org/esa/sustdev/csd.htm