Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Objavenie Važeckej jaskyne

dátum udalosti: 08. júla 1922, kategória: Objavy

Važecká jaskyňaVstupná sieň Važeckej jaskyne bola tamojším obyvateľom dávno známa. Pokračovanie jaskynných priestorov objavil 8. júla 1922 študent Ondrej A. HÚSKA. O jej ďalší prieskum a sprístupnenie sa v roku 1928 zaslúžil maliar František HAVRÁNEK. Jaskyňu provizórne sprístupnili v roku 1934.


Nachádza sa vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov s Liptovskou kotlinou, na okraji obce Važec. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch bývalými ponornými vodami Bieleho Váhu. Dĺžka jaskyne je 530 metrov. Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Jaskyňa je významným paleontologickým náleziskom kostí jaskynného medveďa (Ursus spelaeus). Po rekonštrukcii v roku 1954 je sprístupnených 235 metrov.


Važecká jaskyňa - logoVstupný poriadok do Važeckej jaskyne platný od 1.1.2007 do 31.12.2007

Obdobie Pravidelné vstupy
február
marec
apríl
máj
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
jún
júl
august
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
september
október
november
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
december
január
Jaskyňa je uzatvorená.Zdroj: Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk


Kalendárium:
2. Stretnutie členov dohovoru UNECE o hodnotení vplyvov na ŽP