Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

2. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

dátum udalosti: 16. mája 1994, kategória: Konferencie

Počas druhého stretnutia Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, Komisia prerokovala prvú sadu problémov, tak ako boli stanovené v jej pracovnom pláne schválenom na prvom stretnutí. Delegáti prediskutovali nasledujúce krossektorálne kapitoly Agendy 21:

  • kapitolu 2 (urýchlenie trvalo udržateľného rozvoja
  • kapitolu 4 (zmeny modelov spotreby)
  • kapitolu 34 (transfer environmentálne vhodných technológií)
  • kapitolu 37 (zdroje a mechanizmy)
  • kapitolu 38 (inštitúcie)
  • kapitolu 39 (právne nástroje)
  • kapitoly 23-32 (úlohy veľkých skupín).


Na záver komisia prijala sedem rozhodnutí, a to o informáciách poskytovaných krajinami a inštitúciami, prijímaní rozhodnutí, transfere environmentálne vhodných technológií, spolupráci a budovaní kapacít, veľkých skupinách, obchode, zmene modelov spotreby a produkcie a financiách.


Vo všeobecnosti druhé stretnutie komisie konštatovalo, že hoci sa dosiahol určitý pokrok, pokračujú ťažkosti v transformovaní záväzkov z Ria do podoby konkrétnych akcií. Veľa účastníkov sa tiež zhodlo na tom, že ak nebude zmenená podoba Komisie nebude možné prejsť od rečí a deklarácií k dialógu a konkrétnym akciám. Komisia by totiž mala podporovať medzinárodnú spoluprácu smerom k integrácii otázok životného prostredia a rozvoja do rozhodovacích procesov a hodnotiť postup implementácie Agendy 21.


Bližšie informácie: www.un.org/esa/sustdev/csd.htm


Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica