Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Objavenie Stratenskej jaskyne

dátum udalosti: 01. decembra 1972, kategória: Objavy

Stratenskú jaskyňu objavili 1. decembra 1972 RNDr. Vladimír KOŠEL, CSc. a Jaromír VOLEK. Za objaveným vchodom pokračovala voľne prístupná asi 70 metrová chodba Netopierov, utesnená na konci alochtónnymi sedimentmi. Intenzívny prievan cez asi 25 cm otvor naznačoval možnosť ďalšieho pokračovania. Objavitelia prekopali 4 metrový nepriechodný úsek a cez 7 metrový vertikálny stupeň sa dostali do Klesajúcej chodby. Ešte v ten deň objavili Veľký a Benického dóm - spolu asi 350 metrov podzemných priestorov.

Objavitelia Stratenskej jaskyne boli členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti Speleologického klubu Slovenský raj (SK SR SSS, predtým Oblastná skupina Spišská Nová Ves). Prieskum a výskum jaskyne vykonali členovia SK Slovenský raj. Ihneď po objavení Stratenskej jaskyne sa rozvinul jej intenzívny prieskum, takže v priebehu niekoľkých rokov bol objavený rozsiahly jaskynný systém. Najskôr bola objavená Spišská sieň, Horolezecká chodba a Hlboký dóm. Súčasne s prieskumom a objavovaním boli podzemné priestory zameriavané, čo umožnilo usmerňovať prieskumné práce na hlavné najperspektívnejšie smery. Okrem prieskumu podzemných priestorov bol riešený široký okruh otázok speleogenézy a speleoevolúcie.

Jaskynný systém Stratenskej jaskyne sa nachádza v južnej časti Slovenského raja, v krasovej planine Duča. Jaskynný systém tvoria tieto samostatné jaskyne:

  1. Dobšinská ľadová jaskyňa 1232 m

  2. Jaskyňa Duča 136 m

  3. Stratenská jaskyňa + Psie diery 19067 + 2670 = 21737 m

  4. Vojenská jaskyňa 53 m

  5. Zelená jaskyňa 31 m

  6. Sintrová jaskyňa 17 m.

K nim môžeme pripočítať aj niektoré drobné jaskyne, nachádzajúce sa na ľavom svahu doliny Tiesňavy. Priamo prepojená je Stratenská jaskyňa s jaskyňou Psie diery.Zdroj: Speleologický klub Slovenský raj http://www.speleoraj.sk/