Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)

dátum udalosti: 03. marca 1973, kategória: Medzinárodné dohovory

Washingtonský dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín bol prijatý 3. marca 1973 vo Washingtonea platnosť nadobudol 1. augusta 1975. Podľa miesta prijatia sa Dohovor nazýva tiež Washingtonský dohovor a známy je aj pod anglickou skratkou CITES. Pre bývalú ČSFR nadobudol CITES platnosť 28. mája 1992 a po rozdelení ČSFR Slovenská republika pristúpila k Washingtonskému dohovoru sukcesiou 1. marca 1993.

Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. Dohovor predovšetkým obmedzuje obchod s jedincami ohrozených druhov nadobudnutých z voľnej prírody a kontroluje obchod s jedincami odchovanými v ľudskej opatere alebo vypestovanými v kultúre. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín sveta.Cyclamen fatrense

Predmetom záujmu CITES je v súčasnej dobe asi 3 000 druhov živočíchov a 35 000 druhov rastlín. V zoznamoch živočíchov sú zaradené napríklad všetky druhy opíc, veľrýb, mačkovitých šeliem, medveďov, vydier, väčšina dravcov, sov, papagájov (okrem andulky a korely), kolibríkov, z plazov sú to suchozemské korytnačky, krokodíly, leguány, varany, chameleóny a veľhady, ako aj mnohé bezstavovce, z ktorých väčšina sú tvrdé koraly.

Od 1. júla 2002 je v platnosti zákon NR SR č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý preberá predpisy Európskej únie v tejto oblasti.

Pracoviská CITES v Slovenskej republike:

Galanthus nivalis

Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor ochrany prírody a krajiny
Vedecký orgán CITES SR Výkonný orgán CITES SR
Hanulova 5/d
P.O.Box 155
840 02 Bratislava 4
Nám. L. Štúra 1
812 35 Bratislava 1
telefón: 02/ 6541 1960
fax: 02/ 6428 3982

telefón: 02/ 5956 2170
fax: 02/ 5956 2031

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Domovská stránka: CITES v SR www.cites.sk

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk


Kalendárium:
2. Stretnutie členov dohovoru UNECE o hodnotení vplyvov na ŽP