Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Objavenie Ochtinskej aragonitovej jaskyne

dátum udalosti: 07. decembra 1954, kategória: Objavy

aragonitová výzdoba

Ochtinskú aragonitovú jaskyňu
náhodne objavili 7. decembra 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne Kapusta M. CANGÁR a J. PROŠEK, pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu v Jelšave. V rokoch 1966-1967 bola vyrazená sprístupňovacia štôlňa, ktorá umožnila jaskyňu otvoriť pre verejnosť 2. júla 1972.


Jaskyňa sa nachádza v Ochtinskom kryptokrase v Revúckej vrchovine, v masíve Hrádku medzi Jelšavou a Štítnikom. Jaskyňa je unikátnym prírodným javom podzemného krasu, ktorý púta pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznou genézou podzemných priestorov. Bohatá aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch. Vyskytuje sa v obličkovitej, ihlicovitej a špirálovitej forme. Koncentruje sa na strope pozdĺž tektonických porúch a vo výklenkoch. Rádioizotopovým datovaním obličkovitej formy aragonitu sa zistil vek 138 000 rokov, ihlicovitej formy aragonitu 14 000 rokov.

5. decembra 1995 bola v Berlíne Ochtinská aragonitová jaskyňa zapísaná do zoznamu svetového dedičstva ako súčasť slovensko-maďarského projektu Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.


Ochtinská aragonitová jaskyňa - logoVstupný poriadok do Ochtinskej aragonitovej jaskyne platný od 1.1.2007 do 31.12.2007

Obdobie Pravidelné vstupy
apríl
máj
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
jún
júl
august
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
september
október
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
november
december
január
február
marec
Jaskyňa je uzatvorená.
Zdroj: Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk


Kalendárium:
2. Stretnutie členov dohovoru UNECE o hodnotení vplyvov na ŽP